Match4industry

Two Turkish Tenors
5 Ağustos 2018
Tamamını Göster

Her yıl EEN Doğu Marmara Konsorsiyumu ortaklarından Doğu Marmara ABİGEM tarafından düzenlenen Uluslararası İkili İş Görüşmeleri Etkinliği tüm iletişim süreçleri ajansımız tarafından yürütülmektedir.

Müşteri:

Enterprise Europe Network

Tarih:

2016 - 2017 - 2018

Website:

www.abigemdm.com.tr